"..เมื่อไหร่ที่คิด คิดถึงเธอขึ้นมาจับใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนไป.."
 
ทำไมการที่เราทำอะไรเพื่อใครคนหนึ่ง มันทำให้มีพลังได้มากขนาดนี้
โลกของฉันเปลี่ยนไปจริงๆ 
 
"..สวยงามดั่งความฝันเมื่อฉันได้พบเธอ.."
 
โลกในมุมที่เคยมืดมน กลับพลันสว่างขึ้น
โลกในมุมที่สวยอยู่เดิม ก็งดงามมากขึ้นกว่าแต่เก่าก่อน
 
เหตุใดความรู้สึกคนนั้นช่างน่าอัศจรรย์
สุข เศร้า เหงา โหยหา และอบอุ่นไปถึงขั้วหัวใจ
คละเคล้าปะปนกัน รวมเป็นความรัก